WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

31 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w sesji zimowej 2023.

W Centrum, w styczniu i lutym, do egzaminu przystąpili absolwenci zakończonego w listopadzie 2022 roku kwalifikacyjnego kursu zawodowego MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Wszyscy zadali osiągając bardzo dobre wyniki - średni wynik w części praktycznej to 99,44%, a w części pisemnej 73,00%.

W czerwcu, ta sama grupa, przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikację MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Jeżeli również ten egzamin zdają tak samo dobrze, to ubiegać się będą mogli o dyplom technika pojazdów samochodowych.

Kolejny kurs na kwalifikację MOT.05. rozpocznie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu we wrześniu br. Zapisy Sekretariat rozpocznie w maju i potrwają do wyczerpania miejsc. Udział w kursie jest bezpłatny.

W sobotę 4 lutego rozpoczęły się w Centrum zajęcia semestru wiosennego, w których uczestniczyli słuchacze IV i VI semestru liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz uczestnicy dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kurs MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych zakończy się w ostatni weekend kwietnia, tak aby jego absolwenci mogli w czerwcu mogli przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego. Kurs BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów zakończy się w listopadzie, a jego absolwenci do egzaminu państwowego przystąpią w styczniu 2024 roku. Na kursie BUD.14. są jeszcze wolne miejsca.

W maju Centrum rozpocznie zapisy do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (na semestry: I, III, V i VII) oraz na kwalifikacyjne kursu zawodowe: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (zawód: murarz-tynkarz) i MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (zawód: mechanik pojazdów samochodowych).

Przed Świętami ukazały:

27 numer e-magazynu → CENTRALNIE

47 numer e-magazynu  TRZECI ODDECH

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

dzieci1W poniedziałek 12 grudnia pracownice Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu (CKU) odwiedziły panią Svietę oraz jej dzieci Igora i Wiktorię w ich nowym mieszkaniu, w którym spędzą pierwsze święta w Polsce. Uchodźcy z owładniętej wojną Ukrainy byli pod ogromnym wrażeniem życzliwości oraz paczek z prezentami przygotowanymi przez słuchaczy, nauczycieli, pracowników administracyjnych i sympatyków bytomskiego CKU. Załączone zdjęcia najlepiej oddają atmosferę tego spotkania. Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz inicjatorowi akcji - Samorządowi Słuchaczy CKU.

dzieci2

Życzymy Sviecie i jej dzieciom cudownych Świąt Bożego Narodzenia.
Życzymy Sviecie i wszystkim jej rodakom szybkiego zakończenia wojny i połączenia rozdzielonych przez wojnę rodzin.

Чудового Різдва

MOT

W sobotę 4 grudnia zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych otrzymało ośmiu słuchaczy Centrum. Ukończenie kursu upoważniania ich do przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. Kurs realizowany był od września 2021 do listopada 2022 r. i obejmował wykłady oraz zajęcia praktyczne z zakresu budowy pojazdów samochodowych oraz ich obsługi, diagnozowania i naprawy. Ukończenie kursu na kwalifikację MOT.05. i kursu na kwalifikację MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych umożliwia także uzyskanie w przyszłości uprawnień diagnosty - pracownika Stacji Kontroli Pojazdów. Uruchomienie kursu MOT.05. dla następnej grupy zainteresowanych zaplanowane jest w Centrum na wrzesień br. Na zdjęciu ośmiu słuchaczy, którzy ukończyli kurs i opiekun kursu.

Gratulujemu i życzymy powodzenia na styczniowym egzaminie zawodowym.