WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Koleżanki i koledzy, słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, jego absolwenci i sympatycy

Postanowiliśmy, wzorem lat ubiegłycvh, ponownie wesprzeć podopiecznych azylu dla psów i kotów Cichy Kąt w Tarnowskich Górach i zorganizować akcję świątecznej pomocy. Zbiórka przerosła nasze oczekiwania. Wszystkie dary zostały przekazane do Schroniska na potrzeby zwierząt tam przebywających.

image000000001a image000000002

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM

zoja

 

Zarząd Samorządu Słuchaczy CKU w Bytomiu
razem ze swoją pupilką Zoją - ambasadorką akcji

MOT

W sobotę 4 grudnia 2022 zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych otrzymało ośmiu słuchaczy Centrum. Ukończenie kursu upoważniania ich do przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. Kurs realizowany był od września 2021 do listopada 2022 r. i obejmował wykłady oraz zajęcia praktyczne z zakresu budowy pojazdów samochodowych oraz ich obsługi, diagnozowania i naprawy. Ukończenie kursu na kwalifikację MOT.05. i kursu na kwalifikację MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych umożliwia także uzyskanie w przyszłości uprawnień diagnosty - pracownika Stacji Kontroli Pojazdów. Uruchomienie kursu MOT.05. dla następnej grupy zainteresowanych zaplanowane jest w Centrum na wrzesień br. Na zdjęciu ośmiu słuchaczy, którzy ukończyli kurs i opiekun kursu.

Gratulujemu i życzymy powodzenia na styczniowym egzaminie zawodowym.

Targi pracy 19.05.2022W czwartek 19 maja 2022 w CH AGORA odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Na Targach swoją ofertę zatrudnienia przedstawiło ponad 40 pracodawców. Na zaproszenie organizatora swoje oferty pokazały także firmy i placówki oświatowe zajmujące się prowadzeniem kursów i szkoleń oraz innych form poniesienia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego.

Czwartek 27 kwietnia 2022 r. był ostatnim dniem nauki dla 30 słuchaczek i słuchaczy ostatniego semestru liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W jednej z sal Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr Bożena Słomian i mgr inż. Elżbieta Morgoń-Ochman wręczyły świadectwa ukończenia liceum, będące jednocześnie potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego, absolwentkom i absolwentom dwóch oddziałów na Wydziale Zaocznym i jednego oddziału na Wydziale Wieczorowym.

Dyrektor Centrum, mgr inż. Ryszard Kłak, pogratulował obecnym na rozdaniu świadectw, wysiłku jaki włożyli w naukę, co w przypadku osób dorosłych jest bardzo trudne, bo trzeba ją pogodzić z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi oraz złożył im życzenia dalszych sukcesów. Dodatkowe życzenia skierował do tych spośród nich, którzy w środę 4 maja i w dniach następnych, mieli przystąpić do egzaminu maturalnego.

Fot 1       Fot 2

W roku 2015 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu postanowiło uhonorować swoich najlepszych absolwentów pamiątkowym medalem przyznawanym za bardzo dobre wyniki w nauce i/lub zasługi dla społeczności szkolnej. Dotychczas dyrektor i rada pedagogiczna Centrum wyróżniło w ten sposób 17 osób. Osiemnasty medal został wręczony, w dniu 9 kwietnia 2002 roku, Pawłowi Skulskiemu, który kończąc w listopadzie 2021 roku kwalifikacyjny kurs zawodowy na kwalifikację BUD.12. uzyskał uprawnienia do otrzymania tytułu zawodowego technika budownictwa. Paweł Skulski w czasie wewnętrznych egzaminów zaliczeniowych na kursie BUD.12. i na wcześniej ukończonym kursie BD.30, uzyskał oceny bardzo dobre. Na przeprowadzonych, w czerwcu 2021 roku i styczniu oraz lutym 2022 roku, zewnęrznych egzaminach zawodowych uzyskał z jednego z egzaminów wynik 93% a z trzech pozostałych wynik - 100%.

Na zdjęciach poniżej Paweł Skulski odbierający medal z rąk dyrektora Centrum oraz trzech absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego BUD.12.: Andrzej Danaj, Krystian Gola i Marek Klimera, którzy także uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminie zawodowym w styczniu i lutym tego roku, i także są uprawnieni do otrzymania tytułu technika budownictwa. Również pozostali absolwenci kursu, którzy nie mogli w dniu 9 kwietnia, wziąć udzialu w spotkaniu, zdali egzaminy zawodowe z bardzo dobrymi wynikami. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

2022 3

2022 1