WYDARZENIA SZKOLNE
   facebook
    konkursy

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

W środę 18 maja zakończone zostały w Centrum tegoroczne egzaminy maturalne. Do egzaminów przystąpiły łącznie 42 osoby. Przedmiotami obowiązkowymi były język polski oraz matematyka i język obcy nowożytny. Największym powodzeniem cieszył się wśród zdających język angielski, ale jedna osoba wybrała język hiszpański.

Wśród przedmiotów, które zdający wybrali jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym największym powodzeniem cieszył się język angielski. Inne zdające osoby wybrały: język polski, matematykię, biologię, chemię, geografię i wiedzę o społeczeństwie. Jedna osoba przystąpiła do egzaminu z historii muzyki i jedna z filozofii. W Centrum maturę zdawali: tegoroczni absolwenci IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, absolwenci tego liceum z lat poprzednich oraz osoby skierowane na egzamin przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

Wyniki egzaminu maturalnego opublikowane zostaną 5 lipca, a do egzaminu w terminie poprawkowym przystąpić będzie można 23 sierpnia. 

 

Targi pracy 19.05.2022W czwartek 19 maja w CH AGORA odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Na Targach swoją ofertę zatrudnienia przedstawiło ponad 40 pracodawców. Na zaproszenie organizatora swoje oferty pokazały także firmy i placówki oświatowe zajmujące się prowadzeniem kursów i szkoleń oraz innych form poniesienia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego.

Czwartek 27 kwietnia 2022 r. był ostatnim dniem nauki dla 30 słuchaczek i słuchaczy ostatniego semestru liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W jednej z sal Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr Bożena Słomian i mgr inż. Elżbieta Morgoń-Ochman wręczyły świadectwa ukończenia liceum, będące jednocześnie potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego, absolwentkom i absolwentom dwóch oddziałów na Wydziale Zaocznym i jednego oddziału na Wydziale Wieczorowym.

Centralnie
Opublikowany został świątczny numer e-magazynu "Centralnie",  a w nim między innymi: Wielkanoc w sztuce, reLAcje z wybranych wydarzeń kulturalnych w Bytomiu, rekomendacje dla ciekawych książek, historia szybu "Krystyna" oraz bytomski Rynek kiedyś i dzisiaj. 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

W roku 2015 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu postanowiło uhonorować swoich najlepszych absolwentów pamiątkowym medalem przyznawanym za bardzo dobre wyniki w nauce i/lub zasługi dla społeczności szkolnej. Dotychczas dyrektor i rada pedagogiczna Centrum wyróżniło w ten sposób 17 osób. Osiemnasty medal został wręczony, w dniu 9 kwietnia 2002 roku, Pawłowi Skulskiemu, który kończąc w listopadzie 2021 roku kwalifikacyjny kurs zawodowy na kwalifikację BUD.12. uzyskał uprawnienia do otrzymania tytułu zawodowego technika budownictwa. Paweł Skulski w czasie wewnętrznych egzaminów zaliczeniowych na kursie BUD.12. i na wcześniej ukończonym kursie BD.30, uzyskał oceny bardzo dobre. Na przeprowadzonych, w czerwcu 2021 roku i styczniu oraz lutym 2022 roku, zewnęrznych egzaminach zawodowych uzyskał z jednego z egzaminów wynik 93% a z trzech pozostałych wynik - 100%.

Na zdjęciach poniżej Paweł Skulski odbierający medal z rąk dyrektora Centrum oraz trzech absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego BUD.12.: Andrzej Danaj, Krystian Gola i Marek Klimera, którzy także uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminie zawodowym w styczniu i lutym tego roku, i także są uprawnieni do otrzymania tytułu technika budownictwa. Również pozostali absolwenci kursu, którzy nie mogli w dniu 9 kwietnia, wziąć udzialu w spotkaniu, zdali egzaminy zawodowe z bardzo dobrymi wynikami. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

2022 3

2022 1