WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

MOT

W sobotę 4 grudnia 2022 zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych otrzymało ośmiu słuchaczy Centrum. Ukończenie kursu upoważniania ich do przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. Kurs realizowany był od września 2021 do listopada 2022 r. i obejmował wykłady oraz zajęcia praktyczne z zakresu budowy pojazdów samochodowych oraz ich obsługi, diagnozowania i naprawy. Ukończenie kursu na kwalifikację MOT.05. i kursu na kwalifikację MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych umożliwia także uzyskanie w przyszłości uprawnień diagnosty - pracownika Stacji Kontroli Pojazdów. Uruchomienie kursu MOT.05. dla następnej grupy zainteresowanych zaplanowane jest w Centrum na wrzesień br. Na zdjęciu ośmiu słuchaczy, którzy ukończyli kurs i opiekun kursu.

Gratulujemu i życzymy powodzenia na styczniowym egzaminie zawodowym.