WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

W roku 2015 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu postanowiło uhonorować swoich najlepszych absolwentów pamiątkowym medalem przyznawanym za bardzo dobre wyniki w nauce i/lub zasługi dla społeczności szkolnej. Dotychczas dyrektor i rada pedagogiczna Centrum wyróżniło w ten sposób 17 osób. Osiemnasty medal został wręczony, w dniu 9 kwietnia 2002 roku, Pawłowi Skulskiemu, który kończąc w listopadzie 2021 roku kwalifikacyjny kurs zawodowy na kwalifikację BUD.12. uzyskał uprawnienia do otrzymania tytułu zawodowego technika budownictwa. Paweł Skulski w czasie wewnętrznych egzaminów zaliczeniowych na kursie BUD.12. i na wcześniej ukończonym kursie BD.30, uzyskał oceny bardzo dobre. Na przeprowadzonych, w czerwcu 2021 roku i styczniu oraz lutym 2022 roku, zewnęrznych egzaminach zawodowych uzyskał z jednego z egzaminów wynik 93% a z trzech pozostałych wynik - 100%.

Na zdjęciach poniżej Paweł Skulski odbierający medal z rąk dyrektora Centrum oraz trzech absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego BUD.12.: Andrzej Danaj, Krystian Gola i Marek Klimera, którzy także uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminie zawodowym w styczniu i lutym tego roku, i także są uprawnieni do otrzymania tytułu technika budownictwa. Również pozostali absolwenci kursu, którzy nie mogli w dniu 9 kwietnia, wziąć udzialu w spotkaniu, zdali egzaminy zawodowe z bardzo dobrymi wynikami. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

2022 3

2022 1