DORADCY ZAWODOWI
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

DORADZTWO ZAWODOWE - INFORMACJE OGÓLNE

Młodzi ludzie wkraczający na rynek edukacji i rynek pracy muszą zmierzyć się z olbrzymim chaosem informacyjnym i zmiennością danych. Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej staje się więc nie tyle jednorazowym wydarzeniem, ale jest procesem, który dokonuje się przez całe życie. Bytomskim uczniom i ich rodzicom oraz opiekunom pomaga w dokonaniu tego wyboru, działający w Centrum Kształcenia Ustawicznego od roku 2005, Zespół Doradców Zawodowych.

CELE DORADCÓW ZAWODOWYCH

 • wyposażenie uczniów w umiejętności pozwalające na świadome i efektywne planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz zdobywania nowych i podwyższania już posiadanych kwalifikacji
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich rodziców/opiekunów z zakresu poszukiwania i pozyskiwania informacji o rynku pracy oraz reguł nim rządzących
 • kształtowanie u uczniów postaw i umiejętności niezbędnych do elastycznego poruszania się na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy

DZIAŁANIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

 • realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w VII i VIII klasie szkoły podstawowej
 • realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych: branżowej i stopnia, technikum i liceum ogólnokształcącym
 • prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych 
 • indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów uczniów

SKŁAD ZESPOŁU

 • mgr Aneta Dykierek
 • mgr Elżbieta Wojdyła
 • mgr Jolanta Zych

KONTAKT

 • osobisty lub telefoniczny (tel. +48 32 281 60 76 w. 52) w czasie dyżurów w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Powstańców Śląskich 10 (pok. 117 - I piętro) w poniedziałki (od 14.00 do 18.00) 
 • e-mail: doradcy@cku.bytom.pl
 • dziennik elektroniczny (tylko w szkołach, w których doradcy prowadzą zajęcia grupowe)

Konsultacje telefoniczne: 
wtorek, 17.00-19.00; Elżbieta Wojdyła, tel. 507-288-313
piątek, 17.00 – 19.00; Aneta Dykierek, tel. 694-080-011

Konsultacje na Skype: 
adres Skype'a – Jakizawod
Jolanta Zych

Źródło dodatkowych informacjihttps://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/doradcy-zawodowi