WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

dzieci1W poniedziałek 12 grudnia pracownice Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu (CKU) odwiedziły panią Svietę oraz jej dzieci Igora i Wiktorię w ich nowym mieszkaniu, w którym spędzą pierwsze święta w Polsce. Uchodźcy z owładniętej wojną Ukrainy byli pod ogromnym wrażeniem życzliwości oraz paczek z prezentami przygotowanymi przez słuchaczy, nauczycieli, pracowników administracyjnych i sympatyków bytomskiego CKU. Załączone zdjęcia najlepiej oddają atmosferę tego spotkania. Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz inicjatorowi akcji - Samorządowi Słuchaczy CKU.

dzieci2

Życzymy Sviecie i jej dzieciom cudownych Świąt Bożego Narodzenia.
Życzymy Sviecie i wszystkim jej rodakom szybkiego zakończenia wojny i połączenia rozdzielonych przez wojnę rodzin.

Чудового Різдва

MOT

W sobotę 4 grudnia zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych otrzymało ośmiu słuchaczy Centrum. Ukończenie kursu upoważniania ich do przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. Kurs realizowany był od września 2021 do listopada 2022 r. i obejmował wykłady oraz zajęcia praktyczne z zakresu budowy pojazdów samochodowych oraz ich obsługi, diagnozowania i naprawy. Ukończenie kursu na kwalifikację MOT.05. i kursu na kwalifikację MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych umożliwia także uzyskanie w przyszłości uprawnień diagnosty - pracownika Stacji Kontroli Pojazdów. Uruchomienie kursu MOT.05. dla następnej grupy zainteresowanych zaplanowane jest w Centrum na wrzesień br. Na zdjęciu ośmiu słuchaczy, którzy ukończyli kurs i opiekun kursu.

Gratulujemu i życzymy powodzenia na styczniowym egzaminie zawodowym.

DEN list MEiN 1DEN list MEiN 2

 

W środę 18 maja zakończone zostały w Centrum tegoroczne egzaminy maturalne. Do egzaminów przystąpiły łącznie 42 osoby. Przedmiotami obowiązkowymi były język polski oraz matematyka i język obcy nowożytny. Największym powodzeniem cieszył się wśród zdających język angielski, ale jedna osoba wybrała język hiszpański.

Wśród przedmiotów, które zdający wybrali jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym największym powodzeniem cieszył się język angielski. Inne zdające osoby wybrały: język polski, matematykię, biologię, chemię, geografię i wiedzę o społeczeństwie. Jedna osoba przystąpiła do egzaminu z historii muzyki i jedna z filozofii. W Centrum maturę zdawali: tegoroczni absolwenci IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, absolwenci tego liceum z lat poprzednich oraz osoby skierowane na egzamin przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

Wyniki egzaminu maturalnego opublikowane zostaną 5 lipca, a do egzaminu w terminie poprawkowym przystąpić będzie można 23 sierpnia. 

 

Targi pracy 19.05.2022W czwartek 19 maja w CH AGORA odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Na Targach swoją ofertę zatrudnienia przedstawiło ponad 40 pracodawców. Na zaproszenie organizatora swoje oferty pokazały także firmy i placówki oświatowe zajmujące się prowadzeniem kursów i szkoleń oraz innych form poniesienia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego.