WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

DEN list MEiN 1DEN list MEiN 2

 

W środę 18 maja zakończone zostały w Centrum tegoroczne egzaminy maturalne. Do egzaminów przystąpiły łącznie 42 osoby. Przedmiotami obowiązkowymi były język polski oraz matematyka i język obcy nowożytny. Największym powodzeniem cieszył się wśród zdających język angielski, ale jedna osoba wybrała język hiszpański.

Wśród przedmiotów, które zdający wybrali jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym największym powodzeniem cieszył się język angielski. Inne zdające osoby wybrały: język polski, matematykię, biologię, chemię, geografię i wiedzę o społeczeństwie. Jedna osoba przystąpiła do egzaminu z historii muzyki i jedna z filozofii. W Centrum maturę zdawali: tegoroczni absolwenci IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, absolwenci tego liceum z lat poprzednich oraz osoby skierowane na egzamin przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

Wyniki egzaminu maturalnego opublikowane zostaną 5 lipca, a do egzaminu w terminie poprawkowym przystąpić będzie można 23 sierpnia. 

 

Targi pracy 19.05.2022W czwartek 19 maja w CH AGORA odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Na Targach swoją ofertę zatrudnienia przedstawiło ponad 40 pracodawców. Na zaproszenie organizatora swoje oferty pokazały także firmy i placówki oświatowe zajmujące się prowadzeniem kursów i szkoleń oraz innych form poniesienia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego.

Czwartek 27 kwietnia 2022 r. był ostatnim dniem nauki dla 30 słuchaczek i słuchaczy ostatniego semestru liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W jednej z sal Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr Bożena Słomian i mgr inż. Elżbieta Morgoń-Ochman wręczyły świadectwa ukończenia liceum, będące jednocześnie potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego, absolwentkom i absolwentom dwóch oddziałów na Wydziale Zaocznym i jednego oddziału na Wydziale Wieczorowym.

Centralnie
Opublikowany został świątczny numer e-magazynu "Centralnie",  a w nim między innymi: Wielkanoc w sztuce, reLAcje z wybranych wydarzeń kulturalnych w Bytomiu, rekomendacje dla ciekawych książek, historia szybu "Krystyna" oraz bytomski Rynek kiedyś i dzisiaj. 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY