ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM
   facebook
    konkursy

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi kształcenie:

 Lista zawodów w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • murarz-tynkarz
  • technik bhp
  • technik budownictwa
  • technik pojazdów samochodowych

Lista kwalifikacji, które można zdobyć w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

  • BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu
  • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Nauka w szkole podstawowej dla dorosłych, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest bezpłatna.


INFORMACJI UDZIELA I ZAPISY DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH LUB NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY PRZYJMUJE SEKRETARIAT