ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

W roku szkonym 2022/2023 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzić będzie kształcenie:

 Lista zawodów w szkole policealnej (SP) i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych KKZ) w roku szkolnym 2022/2023:

  • mechanik pojazdów samochodowych (KKZ)
  • murarz-tynkarz (KKZ)
  • technik budownictwa (KKZ)
  • technik pojazdów samochodowych (KKZ)
  • technik transportu drogowego (KKZ)
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (SP)

Lista kwalifikacji, w szkole policealnej (SP) i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) w roku szkolnym 2022/2023:


Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest bezpłatna.

Na wyższy semestr liceum ogólnokształcącego lub szkoły policealnej może zapisać się osoba, która wcześniej przerwała naukę w liceum ogólnokształcącym, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, szkole policealnej albo w technikum.


KSZTAŁCENIE OBYWATELI UKRAINY

Osoba dorosła, będąca obywatelem Ukrainy, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w okresie od 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być przyjęta do szkoły dla dorosłych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy na warunkach dotyczących obywateli polskich.


INFORMACJI UDZIELA I ZAPISY DO SZKOŁY LUB NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY PRZYJMUJE SEKRETARIAT