WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Czwartek 27 kwietnia 2022 r. był ostatnim dniem nauki dla 30 słuchaczek i słuchaczy ostatniego semestru liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W jednej z sal Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr Bożena Słomian i mgr inż. Elżbieta Morgoń-Ochman wręczyły świadectwa ukończenia liceum, będące jednocześnie potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego, absolwentkom i absolwentom dwóch oddziałów na Wydziale Zaocznym i jednego oddziału na Wydziale Wieczorowym.

Dyrektor Centrum, mgr inż. Ryszard Kłak, pogratulował obecnym na rozdaniu świadectw, wysiłku jaki włożyli w naukę, co w przypadku osób dorosłych jest bardzo trudne, bo trzeba ją pogodzić z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi oraz złożył im życzenia dalszych sukcesów. Dodatkowe życzenia skierował do tych spośród nich, którzy w środę 4 maja i w dniach następnych, mieli przystąpić do egzaminu maturalnego.

Fot 1       Fot 2

VI LO1 WZVI LO2 WZ3LO WW