WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

W roku 2015 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu postanowiło uhonorować swoich najlepszych absolwentów pamiątkowym medalem przyznawanym za bardzo dobre wyniki w nauce i/lub zasługi dla społeczności szkolnej. Dotychczas dyrektor i rada pedagogiczna Centrum wyróżniło w ten sposób 17 osób. Osiemnasty medal został wręczony, w dniu 9 kwietnia 2002 roku, Pawłowi Skulskiemu, który kończąc w listopadzie 2021 roku kwalifikacyjny kurs zawodowy na kwalifikację BUD.12. uzyskał uprawnienia do otrzymania tytułu zawodowego technika budownictwa. Paweł Skulski w czasie wewnętrznych egzaminów zaliczeniowych na kursie BUD.12. i na wcześniej ukończonym kursie BD.30, uzyskał oceny bardzo dobre. Na przeprowadzonych, w czerwcu 2021 roku i styczniu oraz lutym 2022 roku, zewnęrznych egzaminach zawodowych uzyskał z jednego z egzaminów wynik 93% a z trzech pozostałych wynik - 100%.

Na zdjęciach poniżej Paweł Skulski odbierający medal z rąk dyrektora Centrum oraz trzech absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego BUD.12.: Andrzej Danaj, Krystian Gola i Marek Klimera, którzy także uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminie zawodowym w styczniu i lutym tego roku, i także są uprawnieni do otrzymania tytułu technika budownictwa. Również pozostali absolwenci kursu, którzy nie mogli w dniu 9 kwietnia, wziąć udzialu w spotkaniu, zdali egzaminy zawodowe z bardzo dobrymi wynikami. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

2022 3

2022 1

1 kwietnia setne urodziny obchodził Pan Franciszek Drobny. Z tej okazji kwiaty, pamiątkowy dyplom oraz serdeczne życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha przekazał Jubilatowi Prezydent Bytomia - Mariusz Wołosz. (fot. z strony www.bytom.pl)

D4N 2099 kopia

Franciszek Drobny aż do emerytury pracował jako nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych w bytomskiej „samochodówce” i dlatego z tą szkołą przede wszystkim jest utożsamiany. Ale jego zdjęcia znaleźć także można na pamiątkowych tableau kolejnych roczników absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, w którym Pan Franciszek przez kilkanaście lat uczył fizyki słuchaczy szkół dla pracujących. Szkół dla pracujących, bo aż do roku 1993 taką nazwę nosiły szkoły, w których osoby dorosłe mogły uzupełniać wykształcenie lub kontynuować przerwaną naukę. I na pewno wielu z nich pamięta Jubilata. Pamięta go też kilka osób ciągle w Centrum pracujących i dlatego także my składamy Szanownemu Jubilatowi gorące życzenia wszystkiego najlepszego.

murarz

 

W czwartek 31 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w styczniu i lutym tego roku. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu najlepiej zdali egzaminy uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie murarz-tynkarz (kwalifikacja BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich). Wszyscy, w komplecie, zdali egzamin, uzyskując w części pisemnej średni wynik - 88%, a w części praktycznej - 98%. W części praktycznej dwóch absolwentów kursu uzyskało maksymalny wynik, czyli 100%.

GRATULUJEMY!

Od poniedziałku 10 stycznia do soboty 15 stycznie w Centrum odbywały się egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2022. Do egzaminów, w zawodach: murarz-tynkarz, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik transportu drogowego przystąpiło łącznie 15 słuchaczy i absolwentów szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Egzaminy przeprowadzono dla kwalifikacji:

  • BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
  • MG.43. Organizacja  i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: egzaminu pisemnego i egzaminu praktycznego. Egzamin pisemny ma formę testu zawierającego 40 pytań/zadań. W tym roku po raz pierwszy przystępujący do tej części egzaminu składali go nie w formie papierowej ale pracując przy komputerze. Wstępny wynik mogli sprawdzić zaraz po zakończeniu egzaminu. Egzamin praktyczny polega na rozwiązaniu zadania problemowego w oparciu o przygotowaną dokumentację lub wykonaniu praktycznego zadania egzaminacyjnego, np. w czasie tegorocznego egzaminu na kwalifikację BUD.12. było to położenie gładzi i postawienie cokolika z cegieł.

Oficjalne wyniki egzaminów znane będą 31 marca. Następne egzaminy zawodowe odbędą się w sesji letniej, w czerwcu i lipcu 2022.