WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Czwartek 27 kwietnia 2022 r. był ostatnim dniem nauki dla 30 słuchaczek i słuchaczy ostatniego semestru liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W jednej z sal Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr Bożena Słomian i mgr inż. Elżbieta Morgoń-Ochman wręczyły świadectwa ukończenia liceum, będące jednocześnie potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego, absolwentkom i absolwentom dwóch oddziałów na Wydziale Zaocznym i jednego oddziału na Wydziale Wieczorowym.

Centralnie
Opublikowany został świątczny numer e-magazynu "Centralnie",  a w nim między innymi: Wielkanoc w sztuce, reLAcje z wybranych wydarzeń kulturalnych w Bytomiu, rekomendacje dla ciekawych książek, historia szybu "Krystyna" oraz bytomski Rynek kiedyś i dzisiaj. 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

W roku 2015 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu postanowiło uhonorować swoich najlepszych absolwentów pamiątkowym medalem przyznawanym za bardzo dobre wyniki w nauce i/lub zasługi dla społeczności szkolnej. Dotychczas dyrektor i rada pedagogiczna Centrum wyróżniło w ten sposób 17 osób. Osiemnasty medal został wręczony, w dniu 9 kwietnia 2002 roku, Pawłowi Skulskiemu, który kończąc w listopadzie 2021 roku kwalifikacyjny kurs zawodowy na kwalifikację BUD.12. uzyskał uprawnienia do otrzymania tytułu zawodowego technika budownictwa. Paweł Skulski w czasie wewnętrznych egzaminów zaliczeniowych na kursie BUD.12. i na wcześniej ukończonym kursie BD.30, uzyskał oceny bardzo dobre. Na przeprowadzonych, w czerwcu 2021 roku i styczniu oraz lutym 2022 roku, zewnęrznych egzaminach zawodowych uzyskał z jednego z egzaminów wynik 93% a z trzech pozostałych wynik - 100%.

Na zdjęciach poniżej Paweł Skulski odbierający medal z rąk dyrektora Centrum oraz trzech absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego BUD.12.: Andrzej Danaj, Krystian Gola i Marek Klimera, którzy także uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminie zawodowym w styczniu i lutym tego roku, i także są uprawnieni do otrzymania tytułu technika budownictwa. Również pozostali absolwenci kursu, którzy nie mogli w dniu 9 kwietnia, wziąć udzialu w spotkaniu, zdali egzaminy zawodowe z bardzo dobrymi wynikami. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

2022 3

2022 1

1 kwietnia setne urodziny obchodził Pan Franciszek Drobny. Z tej okazji kwiaty, pamiątkowy dyplom oraz serdeczne życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha przekazał Jubilatowi Prezydent Bytomia - Mariusz Wołosz. (fot. z strony www.bytom.pl)

D4N 2099 kopia

Franciszek Drobny aż do emerytury pracował jako nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych w bytomskiej „samochodówce” i dlatego z tą szkołą przede wszystkim jest utożsamiany. Ale jego zdjęcia znaleźć także można na pamiątkowych tableau kolejnych roczników absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, w którym Pan Franciszek przez kilkanaście lat uczył fizyki słuchaczy szkół dla pracujących. Szkół dla pracujących, bo aż do roku 1993 taką nazwę nosiły szkoły, w których osoby dorosłe mogły uzupełniać wykształcenie lub kontynuować przerwaną naukę. I na pewno wielu z nich pamięta Jubilata. Pamięta go też kilka osób ciągle w Centrum pracujących i dlatego także my składamy Szanownemu Jubilatowi gorące życzenia wszystkiego najlepszego.

murarz

 

W czwartek 31 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w styczniu i lutym tego roku. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu najlepiej zdali egzaminy uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie murarz-tynkarz (kwalifikacja BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich). Wszyscy, w komplecie, zdali egzamin, uzyskując w części pisemnej średni wynik - 88%, a w części praktycznej - 98%. W części praktycznej dwóch absolwentów kursu uzyskało maksymalny wynik, czyli 100%.

GRATULUJEMY!