KURSY I SZKOLENIA
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy zapewniają o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN” potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy wskazują ponadto, że zaświadczenie to jest honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą.

Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

uwaga na kursy

W polskim porządku prawnym nie występują pojęcia: „druk MEN/MEiN”, „zaświadczenie na druku MEN/ MEiN”, „certyfikat MEN/MEiN”. Wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Wśród nich nie ma jednak wzoru druku o ukończeniu kursu. 

rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych określono wzory zaświadczeń o ukończeniu kursów prowadzonych przez jednostki systemu oświaty (szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, branżowe centra umiejętności). W aktualnym stanie prawnym nie ma regulacji uprawniających placówkę kształcenia ustawicznego do wydawania „certyfikatu” lub „legitymacji”, jak również nie ma podstaw formalnych i faktycznych  uzasadniających twierdzenie, że zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane „na druku MEN/ MEiN”. 

Dokumenty wydawane po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych (na kursach) nie mają statusu dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (zob. ustawa oraz rozporządzenie). W obszarze oświaty (kształcenie na poziomie szkolnictwa branżowego, tj. w zakresie zawodów nauczanych w szkołach branżowych I i II stopnia, technikach i szkołach policealnych) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydają okręgowe komisje egzaminacyjne po przeprowadzeniu egzaminu. Są to: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dyplom zawodowy. Wzory tych dokumentów określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane przez organizatora kursu i potwierdza wyłącznie uczestnictwo w danym kursie, nie zaświadcza natomiast o uzyskanych efektach kształcenia i kwalifikacjach.  

Koleżanki koledzy, słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, jego absolwenci i sympatycy

Postanowiliśmy, wzorem lat ubiegłycvh, ponownie wesprzeć podopiecznych azylu dla psów i kotów Cichy Kąt w Tarnowskich Górach i zorganizować akcję świątecznej pomocy. Azyl i przebywające w nim zwierzaki potrzebują:

  • środków czystości (proszek do prania, płyny do mycia powierzchni, worki na śmieci pow. 60 litrów, ręczniki papierowe),
  • suchej karmy dla psów Brit (zwierzęta są do niej przyzwyczajone), szczególnie dla psów małych do 10kg, prosimy nie kupować innej, niższej jakości w supermarketach – psy po niej chorują),
  • suchej karmy sucha dla kotów Josera (jw.)

zoja

ZBIÓRKA  DARÓW POTRWA DO 17 GRUDNIA 2023 r. Można je przynieść do Sekretariatu Centrum (pok. 0412 na parterze) codziennie w godz. 8.00-15.00, w dni robocze oprócz środy, oraz w weekendy, w które zaplanowane zostały zajęcia, tj. 2 i 3 grudnia oraz 16 i 17 grudnia. Dodatkowe informacje uzyskać można w Sekretariacie oraz bezpośrednio od nas - w podanych powyżej dniach "zajęciowych".

Zarząd Samorządu Słuchaczy
CKU w Bytomiu

Sekretariat Centrum przyjmuje zapisy

na kwalifikacyjny kurs zawodowy

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

kwalifikacja MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Planowne rozpoczęcie kursu 27 stycznia 2024.

Nauka na kursie jest bezpłatna.


Sekretariat  przyjmuje także zapisy na semestr wiosenny 2023/2024 do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:

⇒ na semestr II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I semestr w klasie pierwszej LO)
na semestr IV (dla kandydatów, którzy zaliczyli III semestr w klasie drugej LO)
na semestr VI (dla kandydatów, którzy zaliczyli semestr V w klasa trzeciej LO)

Nauka w liceum jest bezpłatna.


ZOBACZ → SZCZEGÓŁY