KOMUNIKATY BIEŻĄCE
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Absolwenci kwallifikacyjnych kursów zawodowych na MG.43. i BUD.12., którzy w styczniu / lutym przystąpili w Centrum do egzaminów zawodowych i zaliczyli obydwie części egzaminu (pisemną i praktyczną),  począwszy od piątku 8 kwietnia, mogą odebrać w Sekretariacie Centrum świadectwa potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.

Każda osoba przystępująca do egzaminu zawodowego jest uprawniona do dostępu do swoich danych i informacji o zdawanych przez siebie egzaminach, znajdujących się w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie - SIOEPKZ. Zdający uzyskuje dostęp, do danych i informacji, po zalogowaniu się do portalu:  https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Przeczytaj ⇒  JAK SIĘ ZALOGOWAĆ i KORZYSTAĆ Z PORTALU

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 1 marca 2022 r. został otwarty nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dokumenty programowe są dostępne na stronie internetowej PFRON

Wnioski będzie można pobrać i złożyć poprzez system SOW (dedykowany i bezpłatnie udostępniony realizatorom programu System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 16, na parterze, w pokoju nr 3 w godzinach przyjmowania stron, tj. poniedziałek 14:00 – 16:30 oraz wtorek – piątek 8:00 – 12:00. Ponadto wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej MOPR www.mopr.bytom.pl

Zobacz → SZCZEGÓŁY

Wojna na Ukrainie ciągle trwa. Do Polski, na Śląsk i do Bytomia przyjeżdżają uchodźcy - najczęściej matki z dziećmi i osoby starsze. Prosimy naszych słuchaczy o włączenie się do akcji pomocy. Rozpoczynamy zbiórkę rzeczy potrzebnych uchodźcom do codziennego życia. W pierwszej kolejności potrzebne są:

  • środki czystości (proszki, płyny do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń),
  • środki higieny osobistej i środki kosmetyczne (płyny do mycia i kąpieli dla dorosłych i dzieci, gąbki, szczoteczki, pasty do zębów...),
  • żywność (szczególnie jedzenie dla małych dzieci od 6 miesięcy w górę, słoiczki dla dzieci, soczki, odżywki...),
  • ręczniki,
  • pościel, kołdry i koce.

Prosimy o nie przynoszenie rzeczy używanych. Zbiórka potrwa do odwołania. Na bieżąco będziemy informować co jest najbardziej potrzebne. Rzeczy można przynosić codziennie w godzianch pracy sekretariatu.
Pomagać można też w inny sposób informacje w tej sprawie znaleźć można na naszej stronie głównej.

Dyrektor i Zarząd Samorządu Słuchaczy
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu 

Ukraina 1

W dniach od 4 do 19 lutego w Centrum odbywać się będą egzaminy eksternistyczne organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie. Do egzaminów przystąpić mogą tylko osoby skierowe przez OKE w Jaworznie.

luty 2022