KOMUNIKATY BIEŻĄCE
   facebook
    konkursy

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

W dniu 21 czerwca 2022 zakończona została klasyfikacja semestralna słuchaczy IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Słuchacze, którzy nie przystąpili w terminie podstawowym do egzaminów semestralnych z poszczególnych przedmiotów, mogę do tych egzaminów przystąpić w terminie dodatkowym - ustalonym z nauczycielem prowadzącym zajęcia z niezaliczonego przedmiotu. Wszystkie zaległe egzaminy należy złożyć w nieprzekraczalny terminie do 26 sierpnia 2022