ZAWODOWE
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

 • termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu – do 7 lutego 2023
 • termin składania deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzamin w sesji styczeń–luty 2022 – do 7 kwietnia 2023
 • termin podstawowy egzaminów
  - część pisemna – od 2 do 7 czerwca 2023
  - część praktyczna od 1 do 18 czerwca 2023
 • termin dodatkowy
  - część pisemna – 28 czerwca 2023
  - część praktyczna – 29 czerwca 2023
  - termin ogłoszenia wyników – 31 marca 2022
 • termin ogłoszenia wyników – 31 sierpnia 2023