MATURALNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Terminy ogólne:

30.09.2021 r. - Upływa termian składania wstępnych deklaracji maturalnych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

31.12.2021 r. –   Upływa termin składania przez absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

7.02.2022 r. – Upływa termin składania przez uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

20.04.2022 r. – Upływa termin dostarczenia przez uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji


Terminy egzaminów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu:

środa 4.05.2022 r. – godzina 9:00 - Egzamin z języka polskiego (poziom podstawowy)

czwartek 5.05. 2022 r. - godzina 9:00 - Egzamin z matematyki (poziom podstawowy) 

czwartek 5.05.2022 r. - godzina 14:00 - Egzamin z historii muzyki (poziom rozszerzony)

piątek 6.05. 2022 r. - godzina 9:00 - Egzamin z języka angielskiego (poziom podstawowy)

piatek 6.05.2022 r. - godzina 14:00 - Egzamin z języka hiszpańskiego (poziom podstawowy)


poniedziałek 9.05. 2022 r. - godzina 9:00 - Egzamin z języka angielskiego (poziom roszerzony)

poniedziałek 9.05.2022 r. - godzina 14:00 - Egzamin z filozofii (poziom roszerzony)

wtorek 10.05.2022 r. - godzina 9:00 - Egzamin z jęzka polskiego (poziom roszerzony)

środa 11.05.2022 r. - godzina 9:00 - Egzamin z matematyki (poziom rozszerzony)

czwartek 12.05.2022 r. - godzina 9:00 - Egzamin z biologii (poziom roszerzony)

piątek 13.05.2022 r. - godzina 9:00 - Egzamin z wiedzy o społeczeństwie (poziom rozszerzony)


poniedziałek 16.05.2022 r. - godzina 9:00 - Egzamin z chemii (poziom rozszerzony)

wtorek 17.05.2022 r. - godzina 9:00 - Egzamin z historii (poziom roszerzony)

środa 18.05.2022 r. - godzina 9:00 - Egzamin z geografii (poziom rozszerzony)


Komunikat OKE o harmonogramie egzaminów w 2022 r.


Egzamin maturalny w 2022 r. 

W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.