38
Lat doświadczenia
Więcej
11
Tysięcy Absolwentów
Więcej
999
+ Uczniów i kursantów
Więcej
kp_oktatas_trening

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Słuchaczem szkoły dla dorosłych może być osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18 lat. Przepisy prawa oświatowego pozwalają...
Więcej
3031168

KURSY I SZKOLENIA

Oprócz kształcenia dorosłych prowadzonego w formach szkolnych Centrum organizuje i prowadzi kształcenie ustawiczne (zawodowe i ogólne)...
Więcej
Unknown

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Od roku 2006 w ramach Centrum działa Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W pierwszym roku naukę na Uniwersytecie podjęło 200 słuchaczy.
Więcej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu

Jedyne darmowe szkoły publiczne w Bytomiu.

KOMUNIKATY

WYDARZENIA