Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzi rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodów: mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych oraz murarz-tynkarz i technik budownictwa.

W lutym 2021 w Centrum rozpoczną się dwa kursy:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Zapisać można się osobiście w Sekretariacie Centrum lub on-line – wypełniając i wysyłając poniżej umieszczony formularz. 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH/NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY