W roku szkolnym 2021/2022 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzić będzie kształcenie w:

  • szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i klasa VIII),
  • 3-letnim liceum ogólnokształcącym (tylko klasa III),
  • 4 letnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (klasa I i klasa II),
  • w szkole policealnej,
  • kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Lista zawodów i kwalifikacji prowadzonych w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zostanie podana do końca lutego.

Zapisać, do szkoły lub na kurs, można się będzie osobiście w Sekretariacie Centrum lub on-line – wypełniając i wysyłając poniżej umieszczony formularz. Data rozpoczęcia zapisów podana zostanie w terminie późniejszym.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH/NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY