Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzi zapisy na rok szkolny 2021/2022:

Lista zawodów w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik
 • murarz-tynkarz
 • sprzedawca
 • technik bhp
 • technik budownictwa
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik transportu drogowego
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości
 • technik administracji

Lista kwalifikacji, które można zdobyć w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

 • BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu
 • EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
 • TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Nauka w szkole podstawowej dla dorosłych, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest bezpłatna.


INFORMACJI UDZIELA I ZAPISY DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH LUB NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY PRZYJMUJE SEKRETARIAT