Trwa rekrutacja do szkół dla dorosłych (szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i szkoły policelnej) oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2020/2021. Zapisać można się osobiście w Sekretariacie Centrum lub on-line – wypełniając i wysyłając poniżej umieszczony formularz.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH/NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY