W tym miejscu udostępniane są informacje dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu przygotowujących się egzaminów zawodowych.

  • W zakładce KOMUNIKATY umieszczane są komunikaty dyrekcji dla słuchaczy i absolwentów Centrum przystępujących do egzaminów zawodowych oraz nauczycieli – członków zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy.
  • W zakładce INFORMACJE O EGZAMINACH ZAWODOWYCH umieszczone są informacje na temat tego czym jest egzamin zawodowy, jakie są rodzaje egzaminów zawodowych, w jakie sposób, kto i gdzie je przeprowadza itp.
  • W zakładce DRUKI DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU umieszczone są formularze druków, które słuchacz lub absolwent zamierzający przystąpić do egzaminu winien pobrać, wypisać i złożyć w sekretariacie Centrum lub w Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie i wyznaczonym terminie

ZOBACZ:

→  Komunikaty
→  Informacje o egzaminach zawodowych
→  Druki deklaracji i wniosków


ZOBACZ:

→  Egzaminy zawodowe na internetowej stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie