Na Wydziale Zaocznym, w szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie, w sobotę i w niedzielę. W uzasadnionych przypadkach, gdy dni wolne od pracy w danym roku kalendarzowym uniemożliwiają realizację tych zajęć co dwa tygodnie przez 2 dni, zajęcia mogą zostać zaplanowane co tydzień.

Zajęcia trwają po 90 min i prowadzone są według następującego planu:

  1. 8:00 – 9:30
  2. 9:40 – 11:10
  3. 11:20 – 12:50

      Przerwa 30 minut

  1. 13:20 – 14:50
  2. 15:00 – 16:30
  3. 16:40 – 18:10

ZOBACZ  →  Kalendarz zajęć na Wydziale Zaocznym w roku szkolnym 2020/2021