Od początku realizacji projektu w szkoleniach w Wiśłe wzięło 992 doradców zawodowych i nauczycieli, w tym: 861 z województwa śląskiego i 131 z województwa opolskiego (stan 14 grudnia 2019).

Wszystkie przeszkolone osoby bardzo dobrze oceniły program szkolenia i sposób jego realizacji, kwalifikacje trenerów, organizację szkoleń oraz warunki pobytu w hotelu. Poniżej zamieszczone są opinie uczestników szkoleń oraz dokumentacja fotograficzna.

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

GALERIA ZDJĘĆ