W roku szkolnym 2020/2021 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu kształcić będzie:

w klasie VII
w klasi VIII

w klasie II
w klasie III

w klasie I

technik bhp

w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych
→ kurs Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.05.)
kurs Organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.06.)

w zawodach: murarz-tynkarz i technik budownictwa
→ kurs.Wykonywania robót murarskich i tynkarskich (kwalifikacja BUD.12)

w zawodach: operator obrabiarek skrawajacych i technik mechanik
→ kurs Użytkowanie obrabiarek skrawających (kwalifikacja MEC.05.)

w zawodach: kierowca-mechanik i technik transportu drogowego
→ kurs Eksploatacja środków transportu drogowego (kwalifikacja TDR.01.)
→ kurs Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (kwalifikacja TDR.02.)

w zawodzie: technik administracji
→ kurs Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych (kwalifikacja EKA.01.)

w zawodach: technik rachunkowości i technik ekonomista
→ kurs Prowadzenie rachunkowości (kwalifikacja EKA.07.)
→ kurs Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (kwalifikacja EKA.05.)

w zawodzach: sprzedawca i technik handowiec
→ kurs Prowadzenie sprzedaży (kwalifikacja HAN.01.)

Informacji udziela Sekretariat.


Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Zobacz →  ZAWODY I KWALIFIKACJE

Zobacz →  ORGANIZACJA ZAJĘĆ i CZAS TRWANIA NAUKI

Zobacz →  TYPY SZKÓŁ

Zobacz →  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE