Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu jest publiczną placówką oświatową i nie pobiera za naukę żadnych opłat.

Nauka w szkole policealnej, w szkołach dla dorosłych (szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest bezpłatna.

Wszelkich informacji dotyczących przyjęcia do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy udziela oraz zapisy przyjmuje Sekretariat uczniowski czynny:

  • w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 19.00,
  • w środy i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00,
  • w weekendy, w które odbywają się zajęcia w godzinach od 8.00 do 16.00.

Sekretariat znajduje się w budynku szkolnym przy ul. Powstańców Śląskich 10, na parterze - pok. 041 - tel. 322 816 076 wew. 31


Zobacz →  ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zobacz →  ZAWODY I KWALIFIKACJE

Zobacz →  ORGANIZACJA ZAJĘĆ i CZAS TRWANIA NAUKI

Zobacz →  TYPY SZKÓŁ

Zobacz →  KWALIFKACYJNE KURSY ZAWODOWE


Pobierz →  FORMULARZ WNIOSKU O PRZYJĘCIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (pdf)

Pobierz →  FORMULARZ WNIOSKU O PRZYJĘCIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (odt)