W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (wieczorowo) lub w systemie zaocznym (weekendowo).

Stacjonarna (wieczorowa) organizacja zajęć polega na udziale przez słuchacza w zajęciach trzy dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach popołudniowych i wieczornych (od godziny 15.30 do godziny 20.30).

Zaoczna (weekendowa) organizacja zajęć polega na udziale przez słuchacza w zajęciach dwa dni w tygodniu: sobota i niedziela, co dwa tygodnie (od godziny 8.00 do godziny 18.10).

Czas trwania nauki jest zróżnicowany i zależy od rodzaju szkoły lub kursu.

Nauka w szkole podstawowej dla dorosłych trwa dwa lata.

Nauka w gimnazjum dla dorosłych trwa trzy lata.

Nauka w liceum dla dorosłych po gimnazjum trwa trzy lata.

Nauka w liceum dla dorosłych po ośmioletniej szkole podstawowej trwa cztery lata.

Nauka w szkole policealnej trwa - w zależności od kierunku kształcenia - 1,5 roku lub dwa lata.

Nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym trwa - w zależności od kursu - od pół do półtora roku.


Zobacz →  NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zobacz →  TYPY SZKOŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Zobacz →  OPISY ZAWODÓW I PRZEBIEGU NAUKI

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW