Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzi bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechanik
 • technik budownictwa
 • technik transportu drogowego
 • technik administracji
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik handlowiec
 • kierowca mechanik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawajacych
 • murarz-tynkarz
 • sprzedawca

KKZ

Ponieważ nie wszyscy wiedzą, czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy i jakie daje uprawnienia, poniżej podajemy kilka podstawowych informacji na ten temat.

Do roku 2012 osoba dorosła, która chciała zmienić zawód lub uzyskać w swoim zawodzie tytuł technika mogła to zrobić zapisując się do zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych albo do technikum dla dorosłych. Po ukończeniu nauki w takiej szkole jej absolwent przystępował do egzaminu zawodowego, po zdaniu którego otrzymywał tytuł np. mechanika pojazdów samochodowych lub technika pojazdów samochodowych. W roku 2012, w wyniku wprowadzonej wtedy reformy, do polskiego systemu oświaty wprowadzono pojęcie kwalifikacji zawodowej, a usunieto z niego szkoły zawodowe i technika dla dorosłych. Szkoły zawodowe dla dorosłych (ZSZ i technikum) zastąpione zostały przez kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Uczeń młodzieżowej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I-stopnia lub technikum) przez trzy, cztery lub pięć lat uczy się przedmiotów ogólnokształcących (język polski, matematyka, historia, geografia, jezyki obce...) i zawodowych - odpowiednich do wybranego zawodu, np. budowy pojazdów samochodowych lub technoliogii materiałów budowlanych. W trakcie nauki przystępuje do zewnętrznych egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje, które składają się na dany zawód.

Osoba dorosła zamierzająca zdobyć lub zmienić zawód, nie może się zapisać do zawodowej szkoły dla dorosłych - bo takiej od roku 2012 już nie ma. Może to zrobić tylko zapisując się i kończąc kwalifikacyjny kurs zawodowy. Po ukończeniu takiego kursu ma prawo przystąpić do zewnętrznego (państowego) egzaminu zawodowego - dokładnie takiego samego jak uczeń szkoły branżowej I-stopnia lub uczeń technikum.


UWAGA - W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest bezpłatna, a zajęcia, na większości kursów, prowadzone są systemem zaocznym, tzn. w weekendy - co dwa tygodnie.


Zobacz →  ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021  

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Zobacz →  ZAWODY I KWALIFIKACJE

Zobacz →  ORGANIZACJA ZAJĘĆ i CZAS TRWANIA NAUKI

Zobacz →  TYPY SZKÓŁ