Centrum Kształcenia Ustawicznego kształci w następujacych zawodach:

 • technik administracji
 • technik rachunkowości
 • technik ekonomista
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik budownictwa
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik transportu drogowego
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik
 • murarz-tynkarz
 • sprzedawca
 • operator obrabiarek skrawających

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu przygotowuje do państwowych egzaminów zawodowych na kwalifikacje:

 • Obsługa klienta w jednostkach administracji (kwalifikacja EKA.01.)
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (kwalifikacja EKA.05.) 
 • Prowadzenie rachunkowości (kwalifikacja EKA.07.)
 • Prowadzenie sprzedaży (kwalifikacja HAN.01.)
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (kwalifikacja MEC.05.)
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.05.)
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.06.)
 • Wykonywania robót murarskich i tynkarskich (kwalifikacja BUD.12.)
 • Eksploatacja środków transportu drogowego (kwalifikacja TDR.01.)
 • Organizacja przewodu środkami transportu drogowego (kwalifikacja TDR.02.)

Zobacz →  NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Zobacz →  ORGANIZACJA ZAJĘĆ I CZAS TRWANIA NAUKI

Zobacz →  TYPY SZKÓŁ

Zobacz →  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE