Technik administracji

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik budownictwa

Technik pojazdów samochodowych

Technik transportu drogowego

Technik rachunkowości


Elektromechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Kierowca mechanik

Murarz-tynkarz

Sprzedawca

Magazynier-logistyk

Ślusarz


kwalifikacja: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
kwalifikacja: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
kwalifikacja: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
kwalifikacja: Wykonywania robót murarskich i tynkarskich
kwalifikacja: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
kwalifikacja: Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowalnych
kwalifikacja: Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysow
kwalifikacja: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
kwalifikacja: Eksploatacja środków transportu drogowego
kwalifikacja: Obsługa magazynów
kwalifikacja: Prowadzenie sprzedaży
kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości
kwalifikacja: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych


Zobacz →  NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zobacz →  TYPY SZKÓŁ

Zobacz →  ORGANIZACJA ZAJĘĆ I CZAS TRWANIA NAUKI

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW