W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (wieczorowo) lub w systemie zaocznym (weekendowo).

Stacjonarna (wieczorowa) organizacja zajęć polega na udziale przez słuchacza w zajęciach trzy dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach popołudniowych i wieczornych (od godziny 15.30 do godziny 20.30).

Zaoczna (weekendowa) organizacja zajęć polega na udziale przez słuchacza w zajęciach dwa dni w tygodniu: sobota i niedziela, co dwa tygodnie (od godziny 8.00 do godziny 18.10).

Czas trwania nauki jest zróżnicowany i zależy od rodzaju szkoły lub kursu.

Nauka w szkole podstawowej dla dorosłych trwa - dwa lata.

Nauka w liceum dla dorosłych po gimnazjum trwa - trzy lata.

Nauka w liceum dla dorosłych po ośmioletniej szkole podstawowej trwa - cztery lata.

Nauka w szkole policealnej trwa (w zależności od kierunku kształcenia) - 1,5 roku lub dwa lata.

Nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym trwa (w zależności od kursu) - jeden, dwa lub trzy semestry (0,5 - 1,5 roku).


Zobacz →  NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Zobacz →  ZAWODY I KWALIFIACJE

Zobacz →  TYPY SZKOŁ

Zobacz → KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE