Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzi kształcenie:

na Wydziale Wieczorowym:

  1. w Szkole Podstawowej Nr 1 dla Dorosłych
  2. w Gimnazjum dla Dorosłych (do końca roku szkolnego 2018/2019)
  3. w IX Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych: trzyletnie i czteroletnie (od 1 września 2019)
  4. w Szkole Policealnej Nr 7 dla Dorosłych
  5. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

na Wydziale Zaocznym:

  1. w IX Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych: trzyletnie i czteroletnie (od 1 września 2019)
  2. w Szkole Policealnej Nr 7 dla Dorosłych
  3. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

UWAGA:

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.


Zobacz →  NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zobacz →  ORGANIZACJA ZAJĘĆ i CZAS TRWANIA NAUKI

Zobacz →  ZAWODY I KWALIFIKACJE

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW