Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzi kształcenie:

na Wydziale Wieczorowym:

  1. w Szkole Podstawowej Nr 1 dla Dorosłych
  2. w IX Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (trzyletnie dla absolwentów gimanzjum i czteroletnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej)
  3. w Szkole Policealnej Nr 

na Wydziale Zaocznym:

  1. w IX Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (trzyletnie dla absolwentów gimanzjum i czteroletnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej):
  2. w Szkole Policealnej Nr 7

UWAGA  →  Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

UWAGA →  Kształcenie zawodowe odbywa się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu także na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


Zobacz →  NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Zobacz →  ZAWODY I KWALIFIKACJE

Zobacz →  ORGANIZACJA ZAJĘĆ i CZAS TRWANIA NAUKI

Zobacz →  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE