W roku szkolnym 2019/2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu kształcić będzie:

w klasie VII
w klasi VIII

w klasie I
w klasie II
w klasie III

w klasie I

technik administracji
technik bhp
technik transportu drogowego (tylko do klasy II)

w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych
→ kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
→ kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
→ kwalifikacja: Organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

w zawodzie: ślusarz
→ kwalifikacja: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

w zawodach: murarz-tynkarz i technik budownictwa
→ kwalifikacja: Wykonywania robót murarskich i tynkarskich
→ kwalifikacja: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
→ kwalifikacja: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

w zawodzie: kierowca-mechanik i technik transportu drogowego
→ kwalifikacja: Eksploatacja środków transportu drogowego

w zawodzie: magazynier-logistyk
→ kwalifikacja: Obsługa magazynów

w zawodzie: technik rachunkowości
→ kwalifikacja: prowadzenie rachunkowości
→ kwalifikacja: rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

w zawodzie: sprzedawca i technik handowiec
→ kwalifikacja: prowadzenie sprzedaży

Informacji udziela Sekretariat.


Zobacz →  TYPY SZKÓŁ

Zobacz →  ORGANIZACJA ZAJĘĆ i CZAS TRWANIA NAUKI

Zobacz →  ZAWODY I KWALIFIKACJE

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW