Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzi kształcenie:

na Wydziale Wieczorowym:

  1. w Szkole Podstawowej Nr 1 dla Dorosłych,
  2. w Gimnazjum dla Dorosłych (do końca roku szkolnego 2018/2019),
  3. w IX Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (trzyletnim po gimnazjum i  - od  1 września 2019 - czteroletnim po szkole podstawowej),
  4. w Szkole Policealnej Nr 7 dla Dorosłych,
  5. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

na Wydziale Zaocznym:

  1. w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (trzyletnim po gimnzajum i - od 1 września 2019 - czteroletnim po szkole podstawowej),
  2. w Szkole Policealnej Nr 7 dla Dorosłych,
  3. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

UWAGA: Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych


Zobacz →  NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zobacz →  ORGANIZACJA ZAJĘĆ i CZAS TRWANIA NAUKI

Zobacz →  OPISY ZAWODÓW I PRZEBIEGU NAUKI

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW