Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzi kształcenie:

na Wydziale Wieczorowym:

  1. w Szkole Podstawowej nr 1 dla Dorosłych,
  2. w Gimnazjum dla Dorosłych,
  3. w IX Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
  4. w Szkole Policealnej nr 7 dla Dorosłych,
  5. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

na Wydziale Zaocznym:

  1. w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
  2. w Szkole Policealnej dla Dorosłych,
  3. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

UWAGA: Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych


Zobacz →  CZAS TRWANIA NAUKI - ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zobacz →  OPISY ZAWODÓW I PRZEBIEGU NAUKI

Zobacz →  NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW