Na warunkach dotyczących obywateli polskich z bezpłatnej nauki w liceum dla dorosłych, szkole policealnej oraz z kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą korzystać obywatel Ukrainy, którzy posiadają:

  1. kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub
  2. wizę Schoengen lub
  3. wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.