W roku szkolnym 2019/2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu kształcić będzie:

w klasie VII
w klasi VIII

w klasie I
w klasie II
w klasie III

w klasie I

technik administracji
technik bhp
technik transportu drogowego

w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych
→ kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
→ kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
→ kwalifikacja: Organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

w zawodzie: ślusarz
→ kwalifikacja: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

w zawodach: elektryk i technik elektryk
→ kwalifikacja: Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

w zawodzie: technik renowacji elementów architektury
→ kwalifikacja: Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
→ kwalifikacja: Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

w zawodach: mararz-tynkarz i technik budownictwa
→ kwalifikacja: Wykonywania robót murarskich i tynkarskich
→ kwalifikacja: Sporządzanie kosztotysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
→ kwalifikacja: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

w zawodzie: monter izolacji budowlanych
→ kwalifikacja: Wykonywanie izolacji budowlanych (zawód: monter izolacji budowlanych

w zawodzie cieśla:
→ kwalifikacja: Wykonywanie robór ciesielskich

w zawodzie: kierowca-mechanik i technik transportu drogowego
→ kwalifikacja: Eksploatacja środków transportu drogowego

w zawodzie: magazynier-logistyk
→ kwalifikacja: Obsługa magazynów

Informacji udziela Sekretariat.


Zobacz →  TYPY SZKÓŁ

Zobacz →  CZAS TRWANIA NAUKI - ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zobacz →  OPISY ZAWODÓW I PRZEBIEGU NAUKI

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW