W roku szkolnym 2018/2019 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu kształcić będzie:

w klasie VII

w klasi VIII

w klasie III

w klasie I
w klasie II
w klasie III

technik administracji
technik bhp
technik geodeta
technik transportu drogowego

→ kwalifikacja M.12. Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych)
→ kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (zawód: mechanik pojazdów samochodowych)
→ kwalifikacja M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (zawód: ślusarz)
→ kwalifikacja M.42. Organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (zawód: technik pojazdów samochodowych)
→ kwalifikacja B.11. Wykonywanie izolacji budowlanych (zawód: monter izolacji budowlanych)
→ kwalifikacja B.15. Wykonywanie robór ciesielskich (zawód: cieśla)
→ kwalifikacja B.18. Wykonywania robót murarskich i tynkarskich (zawód: murarz-tynkarz)
→ kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztotysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (zawód: technik budownictwa)
→ kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (zawód: technik budownictwa)
→ kwalifikacja AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego (zawód: kierowca-mechanik)
→ kwalifikacja AU.22. Obsługa magazynów (zawód: magazynier-logistyk)

Informacji udziela Sekretariat.


Zobacz →  TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Zobacz →  CZAS TRWANIA NAUKI - ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zobacz →  OPISY ZAWODÓW I PRZEBIEGU NAUKI

Zobacz →  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW