Kalendarz maturzysty

30.09.2020 r. – Upływa termin składania wstępnych deklaracji maturalnych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego .

31.12.2020 r. –   Upływa termin składania przez absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej .

7.02.2021 r. – Upływa termin składania przez uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

20.04.2021 r. – Upływa termin dostarczenia przez uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji.

4.05.2021 r. – Pierwszy dzień egzaminów maturalnych (zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronach CKE i OKE).

24.08.2021 r. – Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Harmonogram matur:

4.05.2021 (wtorek) 9:00 język polski (zakres podstawowy)
        – sala 304 (III piętro – słuchacze VI LO, skierowani z OKE, absolwenci lat poprzednich)
        – aula 008 (parter – słuchacze 3 LO )

5.05.2021 (środa) 9:00 matematyka (zakres podstawowy)

         – sala 304 (III piętro – absolwenci lat poprzednich)
         – sala 207 (II piętro – słuchacze VI LO oraz skierowani z OKE)
         – aula 008 (parter – słuchacze 3 LO)

  6.05.2021 (czwartek) 9:00 język angielski (zakres podstawowy) – sale 207, 127, 128
  7.05.2021 (piątek) 9:00 język angielski (zakres rozszerzony) – sala 128 (I piętro)
10.05.2021 (poniedziałek) 9:00 język polski (zakres rozszerzony) – aula 008 (parter)
11.05.2021 (wtorek) 9:00 matematyka (zakres rozszerzony) – aula 008 (parter)
13.05.2021 (czwartek) 9:00 geografia (zakres rozszerzony) – aula 008 (parter)
13.05.2021 (czwartek) 14:00 język niemiecki (zakres podstawowy) – sala 130 (I piętro)
17.05.2021 (poniedziałek) 9:00 historia (zakres rozszerzony) – aula 008 (parter)

24.05.2021 (wtorek) – termin poprawkowy – 9:00 (wszystkie przedmioty)

Informacja dotycząca wpuszczania do budynku szkoły osób przystępujących do egzaminu maturalnego:

  • —w dniach 4-6 maja do budynku szkoły wchodzimy wejściem od strony boiska szkolnego według harmonogramu:
     – godzina 8:15 → absolwenci 3 LO WW oraz osoby skierowane przez OKE,
    – godzina 8:30 → absolwenci VI LO1 WZ, VI LO2 WZ, absolwenci lat poprzednich
  • od 7 maja do budynku szkoły wchodzimy głównym wejściem

Osoba wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarnych, a w szczególności: zdezynfekowania rąk, korzystania z własnych środków ochrony osobistej (maseczki zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczek), zachowania co najmniej 2 metrowego dystansu od innych osób przebywających w tym samym czasie w budynku/pomieszczeniu, używania wyłącznie własnych długopisów z czarnym wkładem (przynosimy co najmniej dwa) oraz innych pomocy np. linijka, cyrkiel, kalkulator.

Przypominamy o obowiązku posiadanie przy sobie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport).

Obowiązkowo zapoznaj się z wytycznymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w związku z epidemią SARS-CoV-2: wytyczne