Kalendarz maturzysty

30.09.2020 r. – Upływa termin składania wstępnych deklaracji maturalnych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego .

31.12.2020 r. –   Upływa termin składania przez absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej .

7.02.2021 r. – Upływa termin składania przez uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

20.04.2021 r. – Upływa termin dostarczenia przez uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji.

4.05.2021 r. – Pierwszy dzień egzaminów maturalnych (zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronach CKE i OKE.