W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu przeprowadzony jest egzamin maturalny dla:

  1. absolwentów IX Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum,
  2. innych osób skierowanych na egzamin przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

 ZOBACZ:

→  Informacje dla maturzystów

→  Matura z języka polskiego