W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu (CKU) przeprowadzony jest egzamin maturalny dla:

  1. absolwentów IX Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład CKU,
  2. innych osób skierowanych na egzamin przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

ZOBACZ:

→  Komunikaty – ważne daty i terminy – harmonogram matur

→  Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – 1-16 czerwca 2021

→  Informacje dla maturzystów

→  Matura z języka polskiego NOWA

Arkusze maturalne z lat poprzednich na stronie OKE Jaworzno