Ljudska Univerza Ormož (Centrum Edukacji Dorosłych w Ormož) oferuje osobom dorosłym edukację formalną, pozaformalną i nieformalną. Przygotowuje i realizuje różne działania dla dorosłych, którzy mogą w Centrum ukończyć szkołę podstawową, szkołę zawodową lub zmienić zawód. Oprócz tego oferuje kursy: komputerowe i języków obcych, szkolenia dla operatorów wózków widłowych, operatorów obrabiarek CNC, dietetyków itp. Odbiorcami oferty Centrum oprócz osób fizycznych są także firmy kierujące na kurs lub szkolenie swoich pracowników.

W ramach Centrum Edukacji Dorosłych działają także Centrum Kształcenia Międzypokoleniowego i Uniwersytet Trzeciego Wieku (U3A), promujące uczenie się w każdym wieku oraz zawiązywanie kontaktów i uczenie się międzypokoleniowe. Odbywa się to poprzez udział dzieci, młodzieży i seniorów w różnych formalnych i nieformalne projektach, takich jak warsztaty rzemieślnicze, zielarstwo, warsztaty rozwoju osobistego i inne. Działalność  Centrum Kształcenia Międzypokoleniowego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku oparta jest w całości na  pracyna wolontariuszy.

Od roku 2015 w ramach Centrum Edukacji Dorosłych działa także Centrum Młodzieżowe Ormož, które kieruje swoją ofertę i  działania do dzieci, uczniów i studentów, proponując udział w nieformalnej edukacji i współne spędzanie wolnego czasu. Głównymi celami projektów realizowanych przez Centrum są kreatywne spędzanie wolnego czasu, informowanie i doradzanie, mobilność młodzieży i wolontariat. Mając na uwadze, że niezwykle ważne jest zaangażowanie młodzieży w rozmowę o ich doświadczeniach, obawach i opiniach, w ramach Centrum Młodzieży organizowane są warsztaty i wykłady na następujące aktualne tematy: obraz siebie, bezrobocie, przemoc wśród młodzieży i przemoc domowa, uzależnienia, przestępczość (nieletnich), nietolerancja, porzucenie szkoły, ucieczka z domu itp.

Centrum Edukacji Dorosłych w Ormož Centrum współpracuje z wieloma lokalnymi instytucjami, klubami, stowarzyszeniami i organizacjami, uczestniczy w projektach europejskich i jest członkiem Stowarzyszenia Słoweńskich Centrów Edukacji Dorosłych.