Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego umożliwiającą uzyskanie przez osobę dorosłą pełnych kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Absolwent kursu przystępuje do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikację zawodową, której kurs dotyczył. Egzamin jest bezpłatny.

Udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu jest bezpłatny.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu kwaliikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w systemie zaocznym.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych oferowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu dostępne są w zakładce NABÓR.