Kursy komputerowe podstawowe:

  • podstawy obsługi komputera PC z internetem
  • obsługa programów pakietu biurowego MS Office

Kursy komputerowe użytkowe:

  • komputerowe kosztorysowanie robót budowlanych i remontowych
  • tworzenie stron www
  • obsługa programów pakietu zarządzania SYMFONIA
  • obsługa programu PŁATNIK
  • przygotowywanie kursów na platformie Moodle
  • prowadzenie kursów na platformie Moodle