Wpłaty należności z udział w szkoleniach i kursach przyjmowane są:

  1. przelewem  na rachunek bankowy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom, nr rachunku: 52 1560 1049 2008 2959 7000 0012 w GETIN BANK S.A. O/Bytom lub
  2. gotówką w kasie Centrum (w pok. 028 na parterze budynku, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30).