Zespół Doradców Zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu zaprosił w roku szkolnym 2016/2017 uczniów bytomskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjanych do udziału w Konkursie Zawodoznawczym. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbyło się 18 marca 2017 r. w sali widowiskowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK w czasie uroczystego zakończenia IX Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Nagrody otrzymali:

I miejsce – Katarzyna Policha  z klasy 4bT w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,

II miejsce – Nicole Król z klasy 4bT w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,

III miejsce – Adriana Saran z klasy 2aT w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.

ZOBACZ:

  1. PLAKAT
  2. REGULAMIN
  3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU → WORD →  PDF

Zespół Doradców Zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu zaprasza uczniów bytomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału Konkursie Zawodoznawczym.

ZOBACZ:

  1. REGULAMIN
  2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU → WORD →  PDF