19 października 2016 r. w auli budynku szkolnego przy ul. Powstańców Śląskich 10, odbyła się pierwsza bytomska edycja ekonomicznej gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Gra powstała w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, w ramach realizowanego przez tenże instytut projektu wydawniczo-edukacyjnego "Chłopska Szkoła Biznesu 2010". Projekt był dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, ze środków programu Patriotyzm Jutra i obejmował wydanie 300 sztuk gry "Chłopska Szkoła Biznesu" oraz realizację działań edukacyjnych dla ponad 2000 osób w województwie małopolskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Od września do grudnia 2010 roku przeprowadzono cykl prezentacji i spotkań warsztatowych, podczas których zorganizowano rozgrywki i dystrybuowano grę, a także szkolono z jej prowadzenia w środowiskach związanych z edukacją i działalnością kulturalną. Po zakończeniu projektu gra jest udostępniana wszystkim zainteresowanym na zasadach komercynych.

Chłopska Szkoła Biznesu to ekonomiczna gra planszowa, dla 12 – 30 uczestników, inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej, w atrakcyjny sposób ukazującą mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. Promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę.

W trakcie gry gracze wcielili się w role rzemieślników, którzy produkują towary, handlują na jarmarku oraz organizują wyprawy handlowe przynoszące dochody. W czasie gry zadaniem każdego z graczy i każdego zespołu było zgromadzenie jak największego majątku. Na majątek każdego z graczy (zespołu) składały się zasoby początkowe, otrzymane od prowadzących przed rozpoczęciem gry, powiększone, lub pomniejszone o zasoby uzyskane, lub stracone w czasie gry. Majątek gromadzony był w gotówce i materiałach.

Organizatorami gry byli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Centrum Kształcenia Ustawicznego odpowiadało za stronę organizacyjną przedsięwzięcia, a Wojewódzki Urząd Pracy udostępnił grę oraz zapewnił merytoryczną opiekę ze strony osób prowadzących rozgrywki.

Patronat honorowy nad rozgrywkami objęli:  Prezydent Bytomia - Damian Bartyla, Przewodniczący Bytomskiej Rady Biznesu - Krzysztof GajosStarszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu - Antoni Wojciechowski .

Zaproszenia do udziału w grze organizatorzy skierowali do wszystkich bytomskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz, w ramach integracji międzypokoleniowej, do słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i słuchaczy UTW miast sąsiadujących z Bytomiem.

Uczestnicy gry walczyli w dwuosobowych zespołach. Na grę złożyły się dwie rundy (rozgrywki)  prowadzone jednocześnie na trzech stołach. W pierwszej rozgrywce udział wzięły wszystkie zgłoszone zespoły, w drugiej - dziesięć zespołów, które w pierwszej rozgrywce uzyskały najlepsze wyniki.

W czasie przerwy między pierwszą i drugą rundą uczestnicy gry oraz zaproszeni gości wysłuchali wykładu "Karol Godula - Górnośląski przedsiębiorca", przygotowanego i przedstawionego przez Bogdana Starzycznego - nauczyciela historii w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

ZOBACZ