W ramach obchodów 760-lecia nadania Bytomiowi praw miejskich Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W. Korfantego w Bytomiu zorganizowało konkurs fotograficzny „Detale architektoniczne bytomskich kamienic”. Konkurs został ogłoszony w czerwcu 2014r. Jego celem było ukazanie za pośrednictwem fotografii walorów architektonicznych Bytomia, propagowanie wiedzy o mieście, rozbudzenie wśród jego mieszkańców zainteresowania budynkami oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. Zaproszenie do udziału w konkursie organizator skierował do uczniów bytomskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz innych mieszkańców miasta.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie i przesłanie fotografii ukazujących ciekawe, zabytkowe, oryginalne szczegóły architektury bytomskich kamienic.
  Honorowy patronat nad konkursem objęło Towarzystwo Miłośników Bytomia.
  22 września komisja konkursowa w składzie: Eleonora Solak (PTTK, BUTW), Andrzej Pasieka (fotograf) i Marek Wojcik (TMB) wyłoniła zwycięzców konkursu i przyznała wyróżnienia:

I miejsce Krzysztof Kazanowski
II miejsce Danuta Sokal
dwa równorzędne III miejsca Błażej Barański i Kazimierz Wojtaszek

Wyróżnienia:
Krzysztof Kazanowski
Mateusz Koźlik
Halina Tarnawiecka

Ogłoszenie wyników konkursu połączone z wernisażem wystawy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii odbyło się w Biurze Promocji Bytomia.
Wystawie fotograficznej towarzyszyła wystawa prac plastycznych o tematyce związanej z architekturą Bytomia. Autorami eksponowanych obrazów byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działający w Kole Plastycznym prowadzonym przez Martę Hawlicką.
Dziękujemy autorom wszystkich nagrodzonych, wyróżnionych, nadesłanych i wykonanych prac.
Wystawę fotografii i obrazów można było oglądać w Biurze Promocji Bytomia od 30 września do 12 października 2014r.

obejrzyj relację fotograficzną, klikając w zdjęcie

phoca thumb l detale001