Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu realizując swoje statutowe działania na rzecz spłeczności lokalnej, organizuje różne konkursy, do udziału w których zaprasza uczniów bytomskich szkół, studentów działających w Bytomiu uczelni wyższych oraz mieszkańców Bytomia.

Na stałe wpisał się już, w kalendarz bytomskich imprez edukacyjnych, konkurs ortograficzny "Trzy Pokolenia" organizowany od roku 2014 - zawsze wiosną. Także od roku 2014 Centrum jest organizatorem konkursów fotograficznych. Ostatnim zaś projektem, podjętym przez Centrum w roku 2016, była miejska ekonomiczna gra symulacyjna "Chłopska Szkoła Biznesu".