WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikowała wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w czerwcu bieżącego roku. W Centrum do takiego egzaminu przystąpiło 15 absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Dwanaścioro z nich zdało egzamin, uzyskając w części praktycznej egzaminu średni wynik 83%, a w części pisemnej 88%. W piątek 8 września będą mogli odebrać certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

GRATULUJEMY