WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

31 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w sesji zimowej 2023.

W Centrum, w styczniu i lutym, do egzaminu przystąpili absolwenci zakończonego w listopadzie 2022 roku kwalifikacyjnego kursu zawodowego MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Wszyscy zadali osiągając bardzo dobre wyniki - średni wynik w części praktycznej to 99,44%, a w części pisemnej 73,00%.

W czerwcu, ta sama grupa, przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikację MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Jeżeli również ten egzamin zdają tak samo dobrze, to ubiegać się będą mogli o dyplom technika pojazdów samochodowych.

Kolejny kurs na kwalifikację MOT.05. rozpocznie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu we wrześniu br. Zapisy Sekretariat rozpocznie w maju i potrwają do wyczerpania miejsc. Udział w kursie jest bezpłatny.