WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

W środę 18 maja zakończone zostały w Centrum tegoroczne egzaminy maturalne. Do egzaminów przystąpiły łącznie 42 osoby. Przedmiotami obowiązkowymi były język polski oraz matematyka i język obcy nowożytny. Największym powodzeniem cieszył się wśród zdających język angielski, ale jedna osoba wybrała język hiszpański.

Wśród przedmiotów, które zdający wybrali jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym największym powodzeniem cieszył się język angielski. Inne zdające osoby wybrały: język polski, matematykię, biologię, chemię, geografię i wiedzę o społeczeństwie. Jedna osoba przystąpiła do egzaminu z historii muzyki i jedna z filozofii. W Centrum maturę zdawali: tegoroczni absolwenci IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, absolwenci tego liceum z lat poprzednich oraz osoby skierowane na egzamin przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

Wyniki egzaminu maturalnego opublikowane zostaną 5 lipca, a do egzaminu w terminie poprawkowym przystąpić będzie można 23 sierpnia.