WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Od poniedziałku 10 stycznia do soboty 15 stycznie w Centrum odbywały się egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2022. Do egzaminów, w zawodach: murarz-tynkarz, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik transportu drogowego przystąpiło łącznie 15 słuchaczy i absolwentów szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Egzaminy przeprowadzono dla kwalifikacji:

  • BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
  • MG.43. Organizacja  i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: egzaminu pisemnego i egzaminu praktycznego. Egzamin pisemny ma formę testu zawierającego 40 pytań/zadań. W tym roku po raz pierwszy przystępujący do tej części egzaminu składali go nie w formie papierowej ale pracując przy komputerze. Wstępny wynik mogli sprawdzić zaraz po zakończeniu egzaminu. Egzamin praktyczny polega na rozwiązaniu zadania problemowego w oparciu o przygotowaną dokumentację lub wykonaniu praktycznego zadania egzaminacyjnego, np. w czasie tegorocznego egzaminu na kwalifikację BUD.12. było to położenie gładzi i postawienie cokolika z cegieł.

Oficjalne wyniki egzaminów znane będą 31 marca. Następne egzaminy zawodowe odbędą się w sesji letniej, w czerwcu i lipcu 2022.