UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Od roku 2006 w ramach Centrum działa Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W pierwszym roku naukę na Uniwersytecie podjęło 200 słuchaczy. W następnych latach liczba słuchaczy systematycznie rosła. W ostatnich kilku latach liczba słuchaczy uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu wynosi corocznie przeciętnie od 600 do ponad 700 osób.

Uniwersytet prowadzi bardzo szeroką działalność edukacyjną. Podstawową formą kształcenia oferowaną słuchaczom są wykłady otwarte (dostępne nie tylko dla słuchaczy BUTW, ale dla wszystkich osób zainteresowanych tematem) oraz wykłady tematyczne (dostępne tylko dla słuchaczy Uniwersytetu). Tematyka wykładów jest bardzo zróżnicowana. Są to wykłady z literatury, historii, ekonomii, psychologii, historii sztuki, filozofii, biologii, geografii, medycyny…

Poza udziałem w wykładach słuchacze korzystają z zajęć komputerowych, lektoratów z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego) oraz z zajęć warsztatowych i seminariów.

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko nauka, ale także zdrowe i aktywne zdrowe spędzanie czasu wolnego. Słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu uczestniczą w zajęciach usprawniających: ćwicząc na sali gimnastycznej, pływając, maszerując z kijkami i grając w tenisa oraz w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i talenty: warsztatach plastycznych, kołach rękodzieła artystycznego, fotograficznym, Akademii Wina, grają w brydża i szachy.

W ramach Uniwersytetu działa także kilka grup artystycznych: Chór “Wrzosy Jesieni”, Grupa Teatralna “Trema”, zespół instrumentalno-wokalny “Club Roman-tycznych Serc” i Studio Piosenki “60-tka”.

Od roku 2010 Uniwersytet wydaje kwartalnik „TRZECI ODDECH”, w którym oprócz relacji z ważnych wydarzeń z życia uczelni i jej słuchaczy, znaleźć też można zaproszenia do kina i do lektury ciekawych nowości książkowych oraz rozmowy z ludźmi o ciekawych życiorysach. Od czerwca 2018 kwartalnik ma także swoją wersję elektroniczną dostępną w Internecie na platformie ISSUU.

Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest publiczną placówką oświatową finansowaną ze środków Miasta Bytom. Uniwersytet współpracuje z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami kultury w Bytomiu oraz w regionie.

Działalność Uniwersytetu organizowana jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy współudziale Zarządu Samorządu Słuchaczy – wybieranego przez słuchaczy i pod opieką Rady Programowej – powoływanej przez Prezydenta Bytomia.

↓  ZOBACZ  ↓


BYTOMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU