KOMUNIKATY BIEŻĄCE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

W maju i czerwcu w Centrum przeprowadzone zostały egzaminy zewnętrzne.

W tym roku w IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nie było klasy maturalnej, ale do matury, w maju, przystąpili absolwenci z lat poprzednich. Łącznie było to 10 osób, które zdawały egzaminy z języka polskiego, języka angielskiego i z matematyki. Wyniki znane będą 7 lipca. 

W czerwcu egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych zdawało 14 absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej, w formie umieszczonego na specjalnej platformie testu zawierającego 40 pytań/zadań oraz praktycznej polegającej na przygotowaniu opisu, kalkulacji i dokumentacji dotyczącej wykonania określonej w treści zadania usługi naprawy samochodu. Wyniki z egzaminu będą dostępne 31 sierpnia.