KOMUNIKATY BIEŻĄCE
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Absolwentom IX liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, którzy ukończyli naukę w roku 2022 i latach wcześniejszych i zamierzają w maju przystąpić do matury przypominamy, że 7 lutego upływa termin złożenia deklaracji przystąpienie do egzaminu. Druk deklaracji można otrzymać w sekretariacie Centrum (pok. 041) lub pobrać ze strony → Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Przypominamy także, że osoby które ukończyły liceum w roku 2022 i latach wcześniejszych, w roku 2023 zdawać będą egzamin maturalny wg → FORMUŁY 2015.