KOMUNIKATY BIEŻĄCE
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Centrum przyjmuje zapisy na kwalifikacyjny kurs zawodowy potwierdzający kwalifikację BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Kwalifikacja BUD.14. jest jedną z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: technik budownictwa.

Zajęcia na kursie prowadzone będą w formie zaocznej (sobota i niedziela, co dwa tygodnie). Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne: bezpieczeństwo i higiena w pracach budowalnych, podstawy budownictwa, podstawy projektowania konstrukcji budowlanych, kosztorysowanie robót budowlanych, organizowanie robót: budowalnych stanu surowego, wykończeniowych, związanych z rozbiórką, związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych oraz język angielski zawodowy.

Planowane rozpoczęcie kursu - początek lutego 2023, zakończenie - koniec listopada 2023. Absolwenci kursu będą mogli przystąpić w styczniu 2024 r. do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Zapisy przyjmowane będą do 31 stycznia 2023 r.