KOMUNIKATY BIEŻĄCE
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Egzaminy maturalne w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu odbywać się będą od środy 4 maja do środy 18 maja.

Egzaminy w sesji przedpołudniowej rozpoczynać się będą o godzinie 9:00, a w sesji popołudniowej o godzinie 14:00. 

Osoby przystępujące do egzaminu powinny zgłosić się do wyznaczonej sali 30 min. przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu pamiętając o zabraniu z sobą:

  • dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
  • długopisu z czarnym tuszem (co najmniej 2), na matematykę dodatkowo: kalkulator prosty, linijkę oraz cyrkiel w którym można umieścić długopis,
  • świadectwa ukończenie szkoły średniej (dotyczy tylko osób skierowanych przez OKE, przystępujących do egzaminu po raz pierwszy),

W czasie egzaminów obowiązuje absolutny zakaz wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych (telefon, smartfon, tablet...), dużych toreb i plecaków.

Na egzaminach obowiązuje strój galowy.

W środę (4 maja) egzamin z języka polskiego i w czwartek (5 maja) egzamin z matematyki odbędą się w:

  • sali 128 (I piętro) – absolwenci CKU z  oku szkolnego 2021/2022
  • sali 304 (III piętro) – absolwenci CKU z wcześniejszych lat oraz osoby skierowane przez OKE

Numery sal, w których przeprowadzone będą egzaminy w następnych dniach, zostaną zamieszczone w gablocie obok sekretariatu (pokój 041) na parterze budynku.

Zobacz → KALENDARZ EGZAMINÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BYTOMIU