KOMUNIKATY BIEŻĄCE
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Absolwenci kwallifikacyjnych kursów zawodowych na MG.43. i BUD.12., którzy w styczniu / lutym przystąpili w Centrum do egzaminów zawodowych i zaliczyli obydwie części egzaminu (pisemną i praktyczną),  począwszy od piątku 8 kwietnia, mogą odebrać w Sekretariacie Centrum świadectwa potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.