KOMUNIKATY BIEŻĄCE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Każda osoba przystępująca do egzaminu zawodowego jest uprawniona do dostępu do swoich danych i informacji o zdawanych przez siebie egzaminach, znajdujących się w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie - SIOEPKZ. Zdający uzyskuje dostęp, do danych i informacji, po zalogowaniu się do portalu:  https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Przeczytaj ⇒  JAK SIĘ ZALOGOWAĆ i KORZYSTAĆ Z PORTALU